Diensten

Onderzoek naar mogelijkheden ondersteunde communicatie

Tijdens de intake breng ik samen met de ouders de hulpvraag in beeld. Indien nodig spreek ik ook met begeleiders, leerkrachten of andere professionals. Daarnaast maak ik kennis met de cliënt zelf in zijn natuurlijke omgeving (thuis, dagbesteding, of school). Ik richt mij daarbij vooral op de communicatie. Soms is daarnaast onderzoek nodig naar andere aspecten van communicatie, zoals de prikkelverwerking, een visuele beperking, of een gehoorbeperking.

Advies ondersteunde communicatie en implementatie van het hulpmiddel

Na het onderzoek geef ik advies over hoe de communicatie bij de cliënt verbeterd kan worden. Vaak gebeurt dat met ondersteunende hulpmiddelen, zoals een tablet met communicatie apps, een spraakknop, een doorkijkraam, communicatiekaarten, een planbord of een uitgebreider communicatiehulpmiddel. Tevens adviseer ik daarbij altijd over de rol die omgeving kan spelen om de communicatie van de cliënt te stimuleren. Vaak gebruik ik daarbij videobeelden van ouders/begeleiders in interactie met de cliënt, die we dan samen terugkijken om te zien wat werkt.

Aanvraag en personaliseren van het hulpmiddel

Wanneer duidelijk is dat er een communicatiehulpmiddel nodig is voor de cliënt zorg ik samen met ouders dat dit proces zo vlot mogelijk verloopt. Dit houdt in een afspraak maken voor de zogenaamde ‘passing’ door de leverancier van hulpmiddelen waarvan het aanbod het beste past bij de behoefte van de cliënt.Indien gewenst, kan ik bij de passing aanwezig zijn, om te helpen kiezen uit de mogelijkheden.

Als na de proefperiode een keuze is gemaakt, help ik met het schrijven van de motivatie voor de zorgverzekeraar. Na de aanschaf zorg ik, samen met ouders, begeleiders en andere betrokken professionals, dat het hulpmiddel gepersonaliseerd wordt en dat het netwerk van de cliënt getraind wordt in het op de juiste manier inzetten ervan.

Onderhoud van hulpmiddelen

Als ouders geen tijd hebben om het hulpmiddel van hun kind up-to-date te houden kan ik helpen. Bijvoorbeeld met het invoeren van nieuwe symbolen en foto’s van mensen uit de omgeving van de cliënt, of het maken van back-ups. Desgewenst kan ik deze taak op afstand uitvoeren. Zelfs bij schade aan het hulpmiddel kan ik de taak op mij nemen dit samen met de leverancier af te handelen. Voor veel ouders een opluchting!

Trainingen en workshops

Ik geef regelmatig trainingen en workshops aan ouders, begeleiders en andere professionals. Het niveau varieert van basiskennis ondersteunde communicatie tot specifieke aspecten van ondersteunde communicatie voor gevorderden. Voorbeelden zijn workshops over de verschillende beschikbare vocabulaires en samen met andere ouders inspiratie opdoen door met de vocabulaires aan het werk te gaan om ze up-to-date te houden.

Ook geef ik regelmatig advies aan logopedisten die vragen hebben op het gebied van ondersteunde communicatie en mij als specialist inschakelen als onderdeel van het behandeltraject.

Kleinschalige opvang

Ik heb thuis de mogelijkheid om een beperkt aantal kinderen eens per maand individueel een dagdeel opvang te bieden. Tijdens onze gezamenlijke activiteiten zet ik het OC-middel voortdurend in, om het gebruik ervan te modelleren en het kind te stimuleren om het functioneel in te zetten in de verschillende praktische situaties. Zie de casusbeschrijving van Douwe.

Complexe trajecten

In sommige gevallen is de hulpvraag zeer complex en zijn ouders gebaat bij een bredere multidisciplinaire ondersteuning. Dan adviseer ik ouders om contact op te nemen met Stichting Milo, een organisatie waarmee ik nauw samenwerk en die de mogelijkheid biedt tot een uitgebreider onderzoek en een intensiever en langer traject dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Op de site van Stichting Milo vindt u meer informatie over het aanbod van zorgtrajecten, zie www.stichtingmilo.nl.

error: De teksten en afbeeldingen zijn beveiligd tegen kopiëren.