Vergoeding

Vergoeding logopedie

Ik werk als logopedist zonder contracten met de zorgverzekeraar. Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Hiervoor is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig.Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.

Wat de hoogte van de vergoeding is, verschilt per type polis en zorgverzekering. Wat is u polis?

  • Restitutiepolis:

    Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt meestal het volledige bedrag vergoed.

  • Naturapolis:

    Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een deel vergoed. Uw verzekeraar vermeldt meestal in de polis dat dit 75% van het gercontracteerde tarief is; in de praktijk komt dit neer op ongeveer 50% van uw factuur.  Neem contact op met uw verzekering voor meer informatie over de vergoeding.

Begeleiding binnen het PGB

Binnen het Persoons Gebonden Budget is begeleiding ook mogelijk. Let wel: dit is geen logopedie. Bij deze begeleiding ligt de nadruk op bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van contacten in de eigen sociale omgeving en het oefenen van en met de mantelzorger om te leren omgaan met de problemen van de zorgvrager.

Tarieven PGB 2024:

Begeleiding Ondersteunde Communicatie per uur €77,-
Reiskosten bestaande uit kilometervergoeding. Bij een reistijd langer dan 15 minuten enkele reis worden extra kosten in rekening gebracht. €0,23 p/km
Extra reistijdvergoeding geldt voor reistijd meer dan 15 minuten
Zowel eerstelijns logopedie als individuele begeleiding vanuit PGB zijn vrijgesteld van BTW.

Wijze van declareren

De maandelijkse rekening  moet u zelf indienen bij de zorgverzekeraar of bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) afhankelijk van de gekozen begeleiding. 

 

 

Overige begeleiding

Het is tevens mogelijk om individuele begeleiding in te kopen via collegiale consultatie in de eerstelijnszorg of onderaanneming binnen een organisatie of woonvorm. Tarieven zijn in dat geval in overleg.

error: De teksten en afbeeldingen zijn beveiligd tegen kopiëren.