Visie op communicatie

Mijn motto is: Alles is communicatie. Iedereen heeft iets te vertellen, iedereen communiceert. Niet iedereen wordt begrepen in zijn communicatie. De één communiceert met gedrag bijvoorbeeld door zich terug te trekken, te gaan gillen of slaan,  de ander kan alleen met zijn ogen communiceren door middel van oogcontact, weer een ander met losse woorden of hele zinnen. Dit zijn allemaal verschillende vormen van communicatie. 

“Communicatie is de essentie van ons bestaan”​

Belangrijk is, dat wij begrepen worden in onze communicatie. Het doel dat iemand communiceert is om in contact te komen met zijn of haar omgeving. Wanneer iemand niet begrepen wordt, kan dit heel frustrerend zijn. 

“Begrijpen en begrepen worden”

De communicatie moet aansluiten bij de persoon en zijn omgeving. Bij de meeste normaal ontwikkelde kinderen en ouderen wordt gesproken taal als een belangrijk communicatiemiddel gebruikt. Wanneer je dezelfde taal spreekt, kan je elkaar meestal wel begrijpen. Kinderen en volwassenen die geen taal kunnen spreken als gevolg van een fysieke oorzaak of omdat zij een verstandelijke beperking hebben, hebben een alternatief manier nodig.

Je spreekt van Ondersteunde Communicatie wanneer je een andere vorm gebruikt, denk aan een aanwijskaart , communicatieboekje, iPad, spraakcomputer, gebarentaal etc. , vaak in combinatie met gesproken taal.

Binnen de Ondersteunde Communicatie zijn alle vormen gelijk en kunnen allemaal tegelijk worden aangeboden naast elkaar. Je ondersteund de communicatie met een hulpmiddel zodat de persoon beter begrepen wordt door zijn omgeving.

Wanneer je een geschikt middel hebt gevonden om de communicatie te ondersteunen zie je gebruikers van ondersteunde communicatie  zich verder ontwikkelen.

douwe pannenkoeken bakken
error: De teksten en afbeeldingen zijn beveiligd tegen kopiëren.