Wederkerige communicatie dankzij FloorPlay!

Wederkerige communicatie dankzij FloorPlay!

Jamain is een 10-jarige jongen met het syndroom van Down. Ik begeleid hem en zijn omgeving met het inzetten van zijn spraakcomputer. Jamain’s moeder had moeite met het aanbieden van de spraakcomputer van Jamain omdat hij afwijzend reageerde op haar pogingen. Zij vroeg zich af hoe zij een ingang kon vinden bij het inzetten van zijn spraakcomputer. Ik stelde voor om  FloorPlay hiervoor in te zetten. 

Doel van FloorPlay

Het doel van FloorPlay is om op een ongedwongen manier het contact met het kind te stimuleren en in het verlengde hiervan de ontwikkeling. Samen met de ouders ga ik in Floorplay op zoek naar ingangen om het speelse contact en plezier te bevorderen en wederzijdse communicatie te stimuleren.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gezien als de basis van waaruit al het leren ontstaat. Plezier in het spelen en het contact wordt gezien als cruciaal om de interesse van het kind te krijgen en te behouden. Dit vanuit het idee dat een positieve emotie de basis is van waaruit een kind gemotiveerd raakt om te leren in het contact met zijn of haar directe omgeving.

 

 

Moeder was blij met het voorstel om de focus niet op de spraakcomputer te leggen maar op het samen plezier beleven tijdens spel. Het is voor moeder een uitdaging om Jamain uit te lokken samen met haar te spelen.

Tijdens de FloorPlay sessies coach ik moeder hoe zij de regie meer bij Jamain kan laten. Jamain vindt het moeilijk om zelf iets te verzinnen om mee te spelen.

 

Douwe bakt ei

Doordat moeder Jamain laat kiezen uit meerdere opties krijgt Jamain het gevoel dat hij de regie heeft in het spel en dan zelf mag bepalen welke richting het spel op gaat. 

Ik laat moeder in de situatie zien hoe zij kan aansluiten bij de belevingswereld van Jamain. Wanneer het spel steeds hetzelfde blijft kan zij kleine suggesties doen zonder de regie over te nemen, om te zien in hoeverre Jamain hierop ingaat.

 Hoe verloopt een Floorplay behandeling?

Voorafgaand aan het starten van een FloorPlay traject wordt bekeken hoe de ontwikkeling van het kind zich verhoudt tot de FloorPlay mijlpalen en wat het huidige sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau is. Met behulp van video-opnames wordt samen met ouders gekeken naar de manier waarop ouder en kind samen spelen, contact maken en hoe de communicatie over en weer verloopt. 

 De 6 mijlpalen binnen FloorPlay worden normaalgesproken doorlopen in de eerste 4 levensjaren.

 1.     Zelfregulatie en gedeelde aandacht

 2.     Betrokkenheid en relatievorming

 3.     Wederkerige doelgerichte communicatie

 4.     Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen

 5.     Voorstellend vermogen en emotionele ideeën

  6.     Logisch denken en bruggen bouwen tussen ideeën

 

Daarnaast wordt ook in kaart wordt gebracht hoe het kind zintuiglijke informatie verwerkt, hoe het omgaat met emoties en hoe het kind in staat is motorische handelingen te plannen en uit te voeren. (Zie kader voor de verschillende ontwikkelingstappen (mijlpalen) waarmee gewerkt wordt binnen FloorPlay.

Wanneer ik met kinderen werk die niet spreken en waarbij de omgeving van mening is dat het inzetten van een spraakcomputer zal helpen in de ontwikkeling van de communicatie, kijk ik als OC-specialist altijd eerst naar de voorwaarden voor communicatie. Ik heb ervaren tijdens mijn opleiding tot FloorPlay specialist dat FloorPlay een heel geschikt middel is om aan de voorwaarden voor communicatie te werken voordat je daadwerkelijk met een spraakcomputer aan de gang gaat. Hiervoor is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de eerste drie mijlpalen. Dit bereik je door gebruik te maken van de FloorPlay technieken zoals kort besproken in bovenstaande blog. Voor verdere informatie over Floorplay kijk op www.willemiensbeeldspraak.nl

* FloorPlay is gebaseerd op Floortime (prof. S. Greenspan) en het PLAY Project (dr. R. Solomon), twee Amerikaanse methodes die uitgaan van specifieke fases die een kind doorloopt in zijn ontwikkeling en die ouders trainen om hun kind intensief te begeleiden tijdens het spelen.

** Een communicatiecirkel is een start van elke interactie. De ouder start een initiatief en opent de cirkel, wanneer het kind reageert in het initiatief sluit hij de cirkel weer. De cirkel is rond, Wanneer het kind hierop reageert met een nieuw initiatief start hij weer een nieuwe cirkel.

Contact

Willemiens Beeldspraak

wbierman@willemiensbeeldspraak.nl

+31 620621525

facebook   linkedin

kwaliteitsregister paramedici   nvlf logo   privacy verklaring  

Willemiens Beeldspraak heeft een samenwerkingsverband met:

OCspecialisten
© 2024 Alle rechten voorbehouden | Willemiens Beeldspraak
error: De teksten en afbeeldingen zijn beveiligd tegen kopiëren.